دانلود آهنگ رضا بهرام به نام با مرغ عشقم بال و پری نیست با طبع خشکم شعر تری نیست

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام با مرغ عشقم بال و پری نیست با طبع خشکم شعر تری نیست

موزیک زیبای با مرغ عشقم بال و پری نیست با طبع خشکم شعر تری نیست از رضا بهرام را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه: حسین منزوی, موزیک: تهمورس پورناظری, تنظیم: تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام با مرغ عشقم بال و پری نیست با طبع خشکم شعر تری نیست

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام با روح زردم برگ و بری با جان سردم شور و شری نیست

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام با روح زردم برگ و بری با جان سردم شور و شری نیست

موزیک زیبای با روح زردم برگ و بری با جان سردم شور و شری نیست از رضا بهرام را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه: حسین منزوی, موزیک: تهمورس پورناظری, تنظیم: تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام با روح زردم برگ و بری با جان سردم شور و شری نیست

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام سودت زیان شد سودا نیامد

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام سودت زیان شد سودا نیامد

موزیک زیبای سودت زیان شد سودا نیامد از رضا بهرام را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه: حسین منزوی, موزیک: تهمورس پورناظری, تنظیم: تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام سودت زیان شد سودا نیامد

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام در من امید گل مرد و گم شد بختم به خواری پژمرد و گم شد

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام در من امید گل مرد و گم شد بختم به خواری پژمرد و گم شد

موزیک زیبای در من امید گل مرد و گم شد بختم به خواری پژمرد و گم شد از رضا بهرام را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه: حسین منزوی, موزیک: تهمورس پورناظری, تنظیم: تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام در من امید گل مرد و گم شد بختم به خواری پژمرد و گم شد

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام باغ و بهارم افسرد و گم شد شوق وصالم سر خورد و گم شد

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام باغ و بهارم افسرد و گم شد شوق وصالم سر خورد و گم شد

موزیک زیبای باغ و بهارم افسرد و گم شد شوق وصالم سر خورد و گم شد از رضا بهرام را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه: حسین منزوی, موزیک: تهمورس پورناظری, تنظیم: تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام باغ و بهارم افسرد و گم شد شوق وصالم سر خورد و گم شد

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد

موزیک زیبای مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد از رضا بهرام را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه: حسین منزوی, موزیک: تهمورس پورناظری, تنظیم: تینا جامه گرمی و تهمورس پورناظری

دانلود آهنگ رضا بهرام به نام مردم ز دردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد

ادامه مطلب / دانلود