دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام دين وخداپرستى ام پيشكش وفاى تو

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام دين وخداپرستى ام پيشكش وفاى تو

موزیک زیبای دين وخداپرستى ام پيشكش وفاى تو از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام دين وخداپرستى ام پيشكش وفاى تو

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شعروشراب ومستى امذوق وكتاب وهستى ام

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شعروشراب ومستى امذوق وكتاب وهستى ام

موزیک زیبای شعروشراب ومستى امذوق وكتاب وهستى ام از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شعروشراب ومستى امذوق وكتاب وهستى ام

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام قصه تمام اين بود حال منوهواى تو

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام قصه تمام اين بود حال منوهواى تو

موزیک زیبای قصه تمام اين بود حال منوهواى تو از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام قصه تمام اين بود حال منوهواى تو

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام تاكه به دل رسيده ام عشق نفس كشيده ام

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام تاكه به دل رسيده ام عشق نفس كشيده ام

موزیک زیبای تاكه به دل رسيده ام عشق نفس كشيده ام از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام تاكه به دل رسيده ام عشق نفس كشيده ام

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شورخميده چنگ من زيروبم صداى تو

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شورخميده چنگ من زيروبم صداى تو

موزیک زیبای شورخميده چنگ من زيروبم صداى تو از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شورخميده چنگ من زيروبم صداى تو

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام باش كه گوش كهكشان درخم چرخ پركند

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام باش كه گوش كهكشان درخم چرخ پركند

موزیک زیبای باش كه گوش كهكشان درخم چرخ پركند از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام باش كه گوش كهكشان درخم چرخ پركند

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام طفل صفت سپرده ام گوش به لاى لاى تو

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام طفل صفت سپرده ام گوش به لاى لاى تو

موزیک زیبای طفل صفت سپرده ام گوش به لاى لاى تو از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام طفل صفت سپرده ام گوش به لاى لاى تو

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شصت تودوبارمرده ام بازنفس شمرده ام

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شصت تودوبارمرده ام بازنفس شمرده ام

موزیک زیبای شصت تودوبارمرده ام بازنفس شمرده ام از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام شصت تودوبارمرده ام بازنفس شمرده ام

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام هستى جاودان من زنده منم براى تو

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام هستى جاودان من زنده منم براى تو

موزیک زیبای هستى جاودان من زنده منم براى تو از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام هستى جاودان من زنده منم براى تو

ادامه مطلب / دانلود

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام اى نفست روان منعشق به دل نهان من

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام اى نفست روان منعشق به دل نهان من

موزیک زیبای اى نفست روان منعشق به دل نهان من از جلیل پیرمومن را از “اونلی دیجی” دانلود کنید.

ترانه سرا: محمد خليل جمالى / آهنگساز: جليل پيرمومن / تنظيم و ميكس و مسترينگ: محمد قربانى / استوديو: مجتبى اوجى

دانلود آهنگ جلیل پیرمومن به نام اى نفست روان منعشق به دل نهان من

ادامه مطلب / دانلود